Sevdah Paule Horvat2

na putu koji vodi ravno do dna

28.02.2013.

Jel mogo bez problema proci, mogo je

Analiticki komentari i prosudbe okupljene gomile, na nezgode i situacije koje se dese, cesto su me dojmile naznakom da je moglo biti gore.

"E bas nek´ se je prevrn´o, mog´o je
d´jete ubiti"!

A mog0 je i bez problema proci, jel´ da?