Sevdah Paule Horvat2

na putu koji vodi ravno do dna

20.02.2013.

Oklen vi tamo

I setate tako prekrasnim krajolikom pored bistrog planinskog potoka. Sa jedne strane planinski vrhovi, jos uvijek bijeli, a na suprot njima, zelena suma puna zivota iz koje dopire pjev ptica.

I odjedanput se u jednom trenutku...